Bremenske verige in napenjalci

Bremenske verige se najpogosteje uporabljajo na gradbiščih za premike težkih tovorov z
žerjavom. Verige so na voljo v veliko različnih izvedbah in dolžinah. Pomembno je, da se
v celotnem sklopu verige uporabi sestavne dele enakega premera.

Pregledi bremenskih verig

Verige, ki se uporabljajo pod normalnimi pogoji, je potrebno pregledati vsaj enkrat letno,
najmanj vsakih šest mesecev pa verige, ki so pogosto obremenjene z največjo dovoljeno
obremenitvijo, izpostavljene kemičnim in atmosferskim vplivom ali uporabljene pri visokih
temperaturah.

Nosilnost bremenskih verig v kg pri različnih načinih obešanja

Napenjalec z ragljo

Na voljo s skrajševalnim členom ali skrajševalnim kavljem.

Premer                Vlečna sila
8 mm                   4.000 daN
10 mm                 6.300 daN
13 mm               10.000 daN